Udvælg de bedste kandidater

Søren Brændsgaard

Søren Brændsgaard

Jeg har arbejdet med rekruttering i 10 år og er founder af ReQruiting.com. Prøv os gratis i dag, klik "Opret konto" herover.

Rekruttering er en omfattende proces. Når man hyrer nye medarbejdere, kan man nemlig ende ud med en stor bunke CV’er og ansøgninger. Men hvordan udvælger man lige de absolut bedste kandidater? Læs med og få de bedste tips.

Det er noget af et arbejde at rekruttere, og det er ikke alle, der har de rette værktøjer til at gøre det effektivt. På den måde kan man nogle gange ende ud med medarbejdere, som godt nok er sympatiske mennesker, men måske ikke er de bedste til arbejdsopgaverne. Det kan derfor være uhyre værdifuldt at have nogle helt logiske og strukturelle værktøjer til rekruttering.

Faldgruber ved rekruttering

Der kan være flere forskellige faldgruber ved rekruttering. Man kan nemt komme til at vurdere kandidaterne ud fra nogle parametre, der egentlig ikke er relevante. Måske kommer man til at lægge for meget vægt på, hvordan CV’er lige er opsat, eller om kandidaten virker som en sjov og behagelig person.

Redskaber til rekruttering

Disse ting kan selvfølgelig godt have betydning, men måske er det ikke grund nok til at vælge at ansætte en ny medarbejder. Derfor kan det være godt at vide, præcis hvad man søger og hvorfor. Det kan man bedst få overblik over med nogle helt konkrete redskaber til rekruttering.

Fokuser på logik og struktur

Disse redskaber skal helst være logiske og strukturelle, så man ikke kommer til at vælge ud fra følelser eller fornemmelser. Først og fremmest vil man jo gerne ansætte den medarbejder, der kommer til at have størst succes med at udføre arbejdet. Hernæst kan man så kigge på, om vedkommende har de foretrukne egenskaber rent personligt.

Sådan kan du rekruttere med O-E-F-systemet

Et rigtig smart redskab til rekruttering er det, man på engelsk kalder for M-E-P-systemet. De tre bogstaver står for “Mandatory”, “Essential” og “Preferred”. På dansk kan vi oversætte det til O-E-F-systemet, som er kort for “Obligatorisk”, “Essentielt” og “Foretrukket”. Disse tre kriterier kan du gå frem efter, når du skal udvælge, hvilke ansøgere du skal invitere til samtale – og senere, hvem du faktisk skal ansætte.

Obligatoriske krav til rekruttering

Det obligatoriske kriterie handler om, hvad der er de helt obligatoriske krav til jobbet. Dette kriterie kan du bruge allerede i den første fase af rekruttering, nemlig når du læser CV og ansøgninger. Her kan du hurtigt afgøre, hvem der opfylder de obligatoriske krav til jobbet, og sortere resten fra. Når det er gjort, har du en langt mindre og mere overskuelig bunke af ansøgninger. Det vil gøre det en hel del nemmere at finde ud af, hvem der skal inviteres til en jobsamtale.

Essentielle krav til rekruttering

Hernæst kan du tage et kig på det essentielle kriterie, som kan være meget brugbart i forbindelse med samtalen. Her skal du finde ud af, hvad kandidaterne skal demonstrere til samtalen for at kunne få jobbet? Hvad er helt essentielt, for at du er klar til at ansætte en ny medarbejder?

Hvis du er heldig, vil du sidde tilbage med muligheden for at ansætte flere forskellige kandidater, der både opfylder de obligatoriske og de essentielle krav. Og så kan du have glæde af O-E-F-systemets tredje kriterie, som vi forklarer nedenfor.

Foretrukne egenskaber hos kandidaterne

Det tredje kriterie kan forstås som kirsebærret på toppen af isen. Hvor det obligatoriske kriterie betegner “Need to have”, kan de foretrukne egenskaber nemlig oversættes til “Nice to have”. Det handler altså om, hvilke egenskaber du vil foretrække, at medarbejderne har. Dette kriterie er meget hjælpsomt i den afgørende fase, hvor du faktisk skal vælge, hvem af kandidaterne du vil ansætte.

Kom i gang med rekruttering

Nu ved du, hvad O-E-F-systemet går ud på, og hvordan du kan bruge det. Men først og fremmest skal du selvfølgelig have helt styr på, hvordan du forholder dig til de forskellige kriterier. Du skal altså have klarhed over, hvad der er de obligatoriske krav i din virksomhed, hvilke kriterier, som er essentielle, og hvad de foretrukne egenskaber er.

Lav lister og kryds af

Her kan du med fordel lave nogle lister, som du så bare kan krydse af fra, når du går i gang med at læse ansøgninger og CV’er. Skriv i punktform hvilke kriterier, som er obligatoriske, hvilke som er essentielle, og hvilke, der er foretrukne.

Når du så går i gang med rekrutteringen, er det bare at tjekke listerne af i forhold til de potentielle kandidater. Hvem opfylder flest af de forskellige kriterier? Det er nemlig dem, det vil være fornuftigt at gå videre med i ansøgningsprocessen.

Tilmeld nyhedsbrev