Sådan forhandler du en god løn med din kandidat

Søren Brændsgaard

Søren Brændsgaard

Jeg har arbejdet med rekruttering i 10 år og er founder af ReQruiting.com. Prøv os gratis i dag, klik "Opret konto" herover.

Løn forhandling

Når man skal ansætte en ny kandidat i sin virksomhed, er ét af de store spørgsmål: Lønforhandling. Lønnen kan blive afgørende for, hvorvidt kandidaten vælger at takke ja eller nej til jobbet. Samtidig skal lønnen give mening for virksomheden i den større kontekst. Bliv klogere på lønforhandling her!

Løn kan være et svært emne at diskutere – og ikke mindst forhandle. Det er nemlig slet ikke så simpelt, at lønforhandling bare handler om et tal. Tværtimod er der mange forskellige ting, der skal gå op og mange faktorer, der skal vejes op mod hinanden. Lønnen skal nemlig ikke bare tiltrække kandidaten på den korte bane, men også være bæredygtig på den lange.

Hvordan laver man en god lønforhandling?

At forhandle en god løn handler faktisk ikke kun om pengene. Det er mere end bare et spørgsmål om, hvorvidt den løn, du som virksomhed tilbyder, svarer overens med den værdi, kandidaten skaber. Både internt i virksomheden og eksternt på arbejdsmarkedet vil der være ting at tage stilling til, når det kommer til lønforhandling.

Det skal du tage stilling til internt i virksomheden

Internt i virksomheden skal lønnen være god, men ikke så god, at de andre medarbejdere bliver utilfredse. Hvis man tilbyder en ny kandidat en suverænt god løn for at få dem indfanget, vil man risikere dårlig stemning og problematikker internt i virksomheden.

Lønforhandling skal være bæredygtig og realistisk

Lønforhandlingen skal altså være rimelig set i konteksten af resten af virksomheden. Den skal også passe ind i det generelle budget, så den er bæredygtig på den lange bane. Der er derfor grænser for, hvad man kan tilbyde en ny kandidat, fordi man gerne vil gøre virksomheden attraktiv for vedkommende. Ellers ender man med at ansætte kandidaten på nogle vilkår, der alligevel ikke holder ret længe.

Det skal du tage stilling til eksternt på arbejdsmarkedet

Der er også nogle ting, der skal overvejes, når det kommer til de eksterne forhold. Lønforhandlingen er nødt til at blive afklaret i forhold til branchen og arbejdsmarkedet. Er der en stor efterspørgsel på netop den type kandidat, du søger, er det klart, at man må sætte lønnen derefter. Hvis positionen skal være attraktiv for kandidaten, er lønnen nødt til at være konkurrencedygtig.

En ansættelse handler om mere end bare lønforhandling

Når det er sagt, er det værd at bide mærke i, at man ansætter på baggrund af mere end bare penge og lønforhandling. Kandidaten skal passe godt ind i kulturen og kunne stå ved virksomhedens værdier. Det er bestemt ikke uvigtigt, hvem kandidaten er som person.

Et godt match kan have indflydelse på lønforhandlingen

Et godt match mellem kandidat og virksomhed kan have indflydelse på lønforhandlingen på flere måder. Set fra virksomhedens side er man måske villig til at tilbyde mere for den helt rigtige kandidat. Men det er væsentligt at huske, at for kandidaten vil det gode match måske omvendt betyde, at man er villig til at gå på kompromis med ydre forhold.

Fleksible arbejdstider gør stillingen mere attraktiv

Det gode match kan også gælde arbejdsforholdene. Bliver kandidaten tilbudt fleksible arbejdstider og mulighed for at arbejde hjemmefra, kan det gøre stillingen mere attraktiv. Og så er det muligt, at lønnen kan forhandles en smule ned. Ligesom for virksomheden er der nemlig også, for kandidaten, andre ting på spil end bare det rent økonomiske.

Ferie, fordele og bonusordninger

Ferier og fordele kan også spille en rolle for, hvor lønforhandlingen lander. Gode muligheder for at tage ferie og fri bør være en del af samtalen. Forskellige fordele og goder kan også gøre stillingen mere værdifuld, selvom lønnen ikke nødvendigvis er høj. Det kan dreje sig om bonusordninger eller andre ting i samme stil.

Tænk altid på den lange bane i forhold til lønforhandling

Det er altid vigtigt at tænke på den lange, fremfor den korte, bane, når det kommer til lønforhandling. Det er nemlig ikke sikkert, at kandidaten vil være tilfreds med lønnen, hvis bonusordning, fleksible arbejdstider eller mulighed for ferie pludselig bliver taget af bordet igen.

Det er enormt vigtigt at satse på gode og glade medarbejdere i det lange løb. At fange dem ind er jo kun starten på et forhåbentligt langt og tilfredsstillende samarbejde. Dét samarbejde bliver bedst, hvis lønnen er fordelagtig for både virksomhed og medarbejder.

Tilmeld nyhedsbrev