Sådan finder og tiltrækker du generation Z

Søren Brændsgaard

Søren Brændsgaard

Jeg har arbejdet med rekruttering i 10 år og er founder af ReQruiting.com. Prøv os gratis i dag, klik "Opret konto" herover.

Generation Z begynder at blive en attraktiv gruppe at rekruttere til arbejdsmarkedet, men at tiltrække dem kræver nye evner og ressourcer. Man kan nemlig ikke bare bruge de gamle tricks på de yngre generationer. Her skal vi se lidt nærmere på, hvad du kan gøre for at finde og tiltrække generation Z til din virksomhed.  

Hvad er generation z?

Generation Z, også kaldet gen Z, er den generation af mennesker, der er født efter millenniumgenerationen. Det vil sige, at de er født mellem 1996 og 2015. Disse personer kaldes også for ‘zoomere’. De tilhører en generation, som består af digitale superbrugere, der er ved at blive en eftertragtet styrke på arbejdsmarkedet, fordi de har en helt anden forståelse for en ung målgruppe. Mange virksomheder har brug for de kompetencer, en zoomer kan bidrage med, og ikke mindst deres indsigt i, hvordan marketing til yngre målgrupper fungerer i praksis. Men som beskrevet kan det kræve en ekstra indsats at opstøve en zoomer, da du ikke nødvendigvis finder dem de steder, du normalt ville finde nye medarbejdere. De kan gemmer sig de underligste steder.

Sådan finder du en zoomer

Det er typisk for generation Z, at de leder efter arbejde gennem mere utraditionelle kanaler, end generationerne før. Det vil sige, at du ikke nødvendigvis finder zoomere på diverse jobportaler eller fora, hvor man søger job som ledig. Det bliver til gengæld mere og mere normalt at rekruttere gennem sociale medier, og mange zoomere og unge millennials i denne generation bruger også deres sociale medier som et slags CV og et profileringsbevis på, at de har markedsføringsevner og såkaldte ‘people skills’. Det skal du have med i overvejelserne, når du leder efter nogen, der er en del af og forstår lige præcis denne generation. Medier som LinkedIn og Instagram er eksempler på steder, hvor du kan finde og rekruttere personer fra generation Z, men man skal stadig tænke lidt ud af boksen.

Moderniser din virksomhed

Med en eller flere zoomere ombord, er du godt på vej til at modernisere din virksomhed effektivt. For aktivt at tiltrække en zoomer, skal man agere på deres præmisser. De er digitale superbrugere, og derfor handler det blandt andet om at fange deres opmærksomhed hurtigt og præsentere de fordele, der er, bygge et emotionelt bånd op og kalde ind til en ansættelsessamtale.

Det er også vigtigt at udtrykke over for en zoomer, præcis hvad vedkommende kan forvente af rekrutteringsprocessen. Det er ikke mange zoomere, der bare klikker på ‘søg’ uden at vide, hvordan processen vil fungere derfra. Fokusér på de fordele personen vil få ud af at søge og forklar, hvordan I har en moderne ledelsesstil og arbejdsmiljø, der er særligt tilrettelagt for at skabe trivsel og gode arbejdserfaringer. Det vil i meget højere grad gøre det attraktivt for en zoomer at søge job hos jer.

Dét tiltrækkes generation Z af

Når du har fået en zoomer til en ansættelsessamtale, er det tid til at fortælle vedkommende om de fordele, der er mest attraktive for ham eller hende. Derfor skal du hurtigt i en ansættelsessamtale forklare, hvordan arbejdspladsen er tilrettelagt for dem. Men hvilke faktorer tiltrækker generation Z?

En af de ting, der især kan have en attraktiv lyd i en zoomers øre, er fleksibilitet, når det kommer til timer og arbejdsdage. Til gengæld vil unge fra denne generation ligeledes være meget flytbar og fleksibel, når det fx kommer til location, end medarbejdere fra ældre generationerne. Det kræver dog, at zoomeren har mulighed for at have fleksible arbejdsdage, hvis det skal fungere optimalt.

God kommunikation

Det er vigtigt for en zoomer, at der på arbejdspladsen er en velfungerende kommunikation og en flad virksomhedsstruktur, hvor deres arbejde ikke drukner i bureaukratiske og stramme arbejdspolitikker. Det er med fordel noget, som du kan fokusere på i en ansættelsessamtale, hvis du gerne vil tiltrække en zoomer.

Tilmeld nyhedsbrev