Your browser is too old. Please upgrade to Internet Explorer 10 or newer.
KORA (DA)
DANSEHALLERNE SØGER NYE INTERAKTIVE, PERFORMATIVE KONCEPTER TIL SKOLER I SÆSON 2020/21
Whole Denmark Created: 25/10/2019
Closed for applications

 

DANSEHALLERNE SØGER NYE INTERAKTIVE, PERFORMATIVE KONCEPTER TIL SKOLER I SÆSON 2020/21

Dansehallerne sender interaktive performative koncepter på turné til børn og unge landet over i 2020/21 som led i børne- og ungeprogrammet KORA. Derigennem oplever det unge publikum den koreografiske scenekunst og prøver på egen krop kræfter med dans og kunstneriske processer.

Vi ønsker et mangfoldigt og relevant program til skolepublikummet, og vi er derfor interesserede i at udvikle nye kunstneriske og formidlingsmæssige formater, hvor forståelsen af dans for og med et ungt publikum udfordres. På skolerne kan der arbejdes i bevægelsesrum eller site specific. Også installationsformater er mulige. Dans er et bærende udtryk, men andre koreografiske udtryk er velkomne.

DANSEHALLERNE SØGER

To-tre interaktive, performative koncepter, som er skabt eller afprøvet, og som kan udvikles inden for Dansehallernes produktionsrammer, og som:

 • i turnéfærdige formater har en varighed på 90 minutter og et publikumsantal på 50-60 børn
 • henvender sig til skoleelever i 0. - 10. klasse - og som udgangspunkt til én af følgende målgrupper: 0. – 3. kl, 4. – 6. kl og 7. – 10. kl.
 • har tre medvirkende, som kan og har lyst til at turnere rundt om i landet i sæson 2020/21 med mulighed for forlængelse

DANSEHALLERNE LÆGGER VÆGT PÅ, AT

 • konceptet skal kunne godkendes som professionel scenekunst; er af høj kvalitet, både med hensyn til den bærende kunstneriske idé og rammesætning, og de medvirkendes sceniske og formidlingsmæssige færdigheder
 • koreografi er det grundlæggende element i konceptet med dans som det bærende udtryk - hvor andre koreografiske udtryk er velkomne
 • publikum inddrages aktivt og på måder, der giver mening i forhold til kunstnerisk idé og udtryk
 • scenografien skal være meget enkel og, der må ikke være behov for lyssætning
 • helheden er præget af lyst til og flair for at møde den pågældende målgruppe i de meget enkle rammer, som Dansehallerne stiller til rådighed
 • kompagniet som team kan kommunikere med børnene og de unge på dansk/skandinavisk
 • mindst én person i kompagniet har kørekort

OBS - vær opmærksom på, at der med ansøgningen skal indsendes link til videomateriale, der beskriver det, I søger med.

DANSEHALLERNE TILBYDER

 • en udviklings- og produktionsperiode, som kan variere fra 5 - 15 arbejdsdage, hvor kompagniet bearbejder konceptet og afprøver det flere gange med prøvepublikum
 • faglig sparring i forbindelse med produktionen: Det kan f.eks. være en dramaturg, en danseformidler eller en anden fagperson
 • turnéforløb rundt i landet, som tilrettelægges af Dansehallerne i dialog med de medvirkende. Her performer man typisk to gange daglig
 • dækning af udgifter til transport, logi og diæter, når I arbejder væk hjemmefra
 • løn under produktion og på turnédage
 • mulighed for udbygning af kollegiale netværk

Læs mere om KORA på https://www.dansehallerne.dk/kora/

SÅDAN SØGER I

Find ansøgningsskema på https://www.dansehallerne.dk/open-call/

Ansøgningsskema med CV’er lægges senest mandag den 26. november 2019 kl. 12 op på

https://www.reqruiting.com/Pages/Application/Apply.aspx?id=7036 Svar kan forventes primo januar.


I er meget velkomne til at tage kontakt og stille spørgsmål om KORA til

Unne Loa Jensen 3388 8005 eller ulj@dansehallerne.dk   

Anna Katrine Korning 3388 8004 eller akk@dansehallerne.dk 

Ulla Gad 3388 8003 eller uga@dansehallerne.dk

 

KORA er støttet af Statens Kunstfond.

 

Apply now Closed for applications Already applied Already withdrawn Withdraw application finish application

Dansehallerne
H.C. Andersens Boulevard 25
1553 København V
http://www.dansehallerne.dk
Dansehallerne er Danmarks nationale platform for præsentation og udvikling af ny koreografisk scenekunst. Gennem nationale og internationale samarbejder, netværk og co-produktioner skaber vi årligt cirka 500 kunstneriske arrangementer/forestillinger og mere end 400 aktiviteter for børn og unge. Vi understøtter kunstnere og udvikling af ny koreografisk scenekunst via blandt andet seminarer, kurser, residenser og forskningsbaserede udviklingsprojekter. Dansehallernes hovedadministration holder i disse år til i midlertidige lokaler på Regnbuepladsen i København. Vi har også en mindre afdeling i Aarhus. I 2020 er det planen, at vi flytter tilbage til Carlsberg Byen til nyetablerede rammer med både scener og studier i det smukke gamle Kedelhus.
Linkedin Facebook Twitter Send to a friend

Sign inNew password


Register here