Your browser is too old. Please upgrade to Internet Explorer 10 or newer.
Dynamisk og innovativ direktør til erhvervsdrivende fond
Connect Køge søger en direktør, og stillingen ønskes besat snarest muligt.
Zealand 11/04/2019
Closing date for applications at 01/05/2019
Consulting, lawyer, staffing and translationPolitcal organisazations

 

Dette notat er udarbejdet på baggrund af samtaler med samtlige medlemmer af bestyrelsen. Yderligere oplysninger kan fås hos bestyrelsesformand Michael BuhI  på mobil 4044 2024 eller på mail mje@cfp.dk

 

1. Kort om Connect Køge

Connect Køge er en nyetableret (1/1 -2018) erhvervsdrivende fond, der er stiftet af Køge Erhvervsudviklingsråd.

Fonden ledes af en bestyrelse, der består af en formand, en næstformand og otte bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er sammensat med seks erhvervsfolk, tre politikere fra Køge Kommune og en fra en uddannelsesinstitution. Formand er Michael Buhl, direktør/ejer i CF Petersen & Søn/ XL Byg Køge, og næstformand er borgmesteren i Køge.

Tanken bag Connect Køge er, at Køge Kommune, det lokale erhvervsliv, turismeorganisationer og uddannelsesinstitutioner sammen skal tage et mere direkte og aktivt ejerskab for områdets udvikling med en selvstændig organisation, der har til opgave at skabe de helt rigtige vilkår for både iværksættere, etablerede virksomheder og nye nationale og internationale aktører. Partnerskabet skal sikre Køges position som regionens vækstmotor.

Aktiviteterne omkring erh ve rvs- og turismefremme er i dag spredt på flere og mindre enheder (både offentlige og private) uden tilstrækkelig samarbejde og koordinering. Derfor har det været vigtigt at samle kræfterne på tværs af indsatsområderne og skabe en professionel aktør af en vis størrelse for på denne måde at sikre sammenhængskraft, koordinering og synergi på tværs af områderne.

Etableringen af fonden er også et udtryk for et nyt behov i  forhold  til at understøtte og udnytte den  rivende  udvikling,  som  Køge  gennemgår  i øjeblikket. Køge er ved at etablere sig som et regionalt kraftcenter i korridoren mellem Øresundsregionen og Hamburg. Byen er præget af en række kæmpeinvesteringer og store byudviklingsprojekter (Køge Kyst), etablering af universitetshospital, Køge Nord mv., og har sat kurs mod et veritabelt byggeboom, der vil præge byen over de kommende 10 år. Med til at drive udviklingen er udvidelsen af Køge Bugt motorvejen og adgangen til det europæiske motorvejsnet, den hurtige togforbindelse til København og Ringsted, og videre til Hamborg, kæmpe erhvervshavn og Danmarks største transportcenter.

Hermed kommer Køge med 60.000 indbyggere  i  hele  kommunen  til at  stå endnu stærkere som trafikknudepunkt, logistikcentrum og bosætningssted.

Fonden er en non-profit organisation, hvor et genereret overskud geninvesteres i aktiviteter, der understøtter formålet om erhvervs - og turismefremme i kommunen. Der er tale om et offentligt-privat samarbejde, der sikrer en professionel organisering, uden at komme i karambolage med eksisterende medlemsforeninger.

Der er en meget stor lokal opbakning til fonden og dens formål fra erhvervsliv, kommune og lokale institutioner.

Der er i alt 8 medarbejdere, som er overført fra eksisterende erhvervs -og turismeaktiviteter. Fondens basisøkonomi kommer fra en drift - og udviklingsaftale med Køge Kommune. Dertil kommer salg af ydelser til virksomheder mv.

 

2. Stillingen

Direktøren ansættes af bestyrelsen og refererer til denne. Løn- og ansættelsesvilkår vil blive forhandlet konkret på et attraktivt niveau Arbejdspladsen er beliggende centralt i Køge By .

​​​​​​

2.1 Opgaver og ansvar

Som direktør vil du få det øverste ansvar for udvikling, drift og administration af fonden indenfor den ramme, der aftales med bestyrelsen.

Din absolut vigtigste opgave bliver i tæt dialog med bestyrelsen at implementere og udfolde den nye strategi. Med udgangspunkt i dette bliver opgaven at sammensætte og opbygge organisationen, så den bedst muligt matcher de strategiske udfordringer, som man står overfor.

Det vil være væsentligt, at man samler de mange forskellige forventninger og krav til fonden på en balanceret måde, der sikrer fortsat opbakning fra de forskellige typer interessenter. Blandt de centrale forventninger til fonden og dermed direktøren er, at man:

 • Professionaliserer indsatserne på erhvervs- og turisme-områderne med udgangspunkt i tæt dialog med relevante interessenter. Med professionalisering menes bl.a. fokusering, prioritering og målretning
 • I forlængelse af ovenstående bidrager til at samle og skabe synergier mellem Køge Kommunes erhvervs-, turisme-, kultur- og uddannelsesliv til glæde og gavn for alle parter
 • Medvirker til at løfte Køge fra en lokal spiller til et regionalt og til dels internationalt knudepunkt . Dette inkluderer både arbejde med at ændre selvopfattelse og fokus i Køge og omkring Køge. Der skal arbejdes systematisk med brandingen af  Køge
 • Bidrager til at sætte nogle nye dagsordner, der afspejler de muligheder, som Køge står overfor
 • Indgår i tæt og løbende dialog med de relevante interessenter på den måde, der sikrer, at man forstår og har mulighed for at imødekomme deres behov og ønsker. Det er vigtigt, at man kommer bredt ud til alle typer virksomheder og interessenter- også dem der ikke nødvendigvis kommer af sig selv.
 • Konkret styrke erhvervsservice overfor eksisterende og nye virksomheder. Særligt er der også et fokus på at understøtte iværksætteri og mindre, nystartede virksomheder
 • Styrker og udvikle turismeindsatsen og hæver ambitionsniveauet for dette
 • Opbygger og vedligeholder et relevant netværk i Køge samt i forhold til nationale og internationale interessenter
 • Tager de relevante initiativer i forhold til events, projekter
 • Sikrer en professionelt drevet organisation, hvor ressourcerne anvendes effektivt der hvor de giver størst effekt.

 

3. Kravprofil

​​​​​​3.1 Krav

Vi forventer, at du har solid ledererfaring, der matcher de store krav og forventninger, der er forbundet med stillingen. Du har et indgående kendskab til erhvervslivet og ikke mindst de udfordringer og problemstillinger, som man står overfor. Dertil kommer, at du har erfaringer med samspillet mellem offentlig og privat, herunder gerne en relevant indsigt i den kommunale verden. En ledelsesmæssig efteruddannelse vil være en fordel.

Det vil være en klar fordel, hvis du har et stærkt netværk både lokalt, regionalt og nationalt, og hvis du har erfaringer med at betjene en bestyrelse. Hvis du har erfaring med opbygning/etablering af en organisation eller virksomhed vil det yderligere være en fordel. Du behersker engelsk på et niveau.

 

​​​​​​3.2 Personlige egenskaber

Nedenstående personlige egenskaber og kompetencer vil være væsentlige i forhold til at kunne bestride stillingen:

 • En god kommunikator, der både trives med og evner at formidle engageret og overbevisende på alle niveauer. En leder, der kan bevæge og begejstre, og som kan skabe følgeskab.
 • Relationel stærk, det vil sige god til at opbygge og fastholde de relevante netværk. God til at etablere relationer til mange typer interessenter og samarbejdspartnere
 • En åben, visionær og entreprenant tilgang, hvor fokus er på muligheder og lyst til at afprøve nye veje og koncepter
 • Evner en synlig, udadvendt og dagsordenssættende ledelse. Træder naturligt og gerne frem
 • Besidder en naturlig gennemslagskraft, troværdighed og robusthed både som leder og i forhold til omgivelserne
 • En høj personlig integritet, troværdighed  og  dømmekraft,  der sikrer, at man som direktør bliver bredt respekteret og udøver en transparent ledelse
 • Retnings- og dagsordensættende. Lyst og evne til at udfordre vanetænkning og rutiner.
 • En empatisk, lyttede og inddragende direktør, der sikrer, at de kompetente medarbejderressourcer i organisationen kommer i spil  på  en hensigtsmæssig måde, der bidrager til den ønskede resultatskabelse.

 

4. Ansættelsesprocedure

Den 13 Maj afholdes en første samtalerunde med et ansættelsesudvalg bestående af fem repræsentanter fra bestyrelsen. På baggrund af samtalen udvælger ansættelsesudvalget 2-3 kandidater, der bliver inviteret videre i forløbet.

Mellem første og anden samtalerunde er det muligt der gennemføres en ledertest og der tages referencer.

Den 20 Maj 2019 afholdes en anden samtalerunde med hele bestyrelsen. Her præsenteres resultatet af ledertesten (hvis gennemført), samtaler, referencer mv. Kandidaterne vil eventuelt blive stillet nogle konkrete opgaver, som de skal præsentere for bestyrelsen.

Bestyrelsen forventes umiddelbart herefter at tage stilling til, hvem der skal tilbydes stillingen. Tiltrædelse er snarest muligt herefter.

 

Apply now Closed for applications Already applied Already withdrawn Withdraw application finish application
Work address:
Vestergade 1
4600 Køge

Connect Køge
Vestergade 1
4600 Køge
https://www.connectkoege.dk/da/
Connect Køge er en nyetableret erhvervsdrivende fond, der er stiftet af Køge Erhvervsudviklingsråd. Tanken bag Connect Køge er, at Køge Kommune, det lokale erhvervsliv, turismeorganisationer og uddannelsesinstitutioner sammen skal tage et mere direkte og aktivt ejerskab for områdets udvikling med en selvstændig organisation, der har til opgave at skabe de helt rigtige vilkår for både iværksættere, etablerede virksomheder og nye nationale og internationale aktører. Partnerskabet skal sikre Køges position som regionens vækstmotor.
Linkedin Facebook Twitter Send to a friend

Sign inPassword lost


Register here