Your browser is too old. Please upgrade to Internet Explorer 10 or newer.
Kompetent og erfaren leder til opstart og drift af krisecenter for kvinder i Odense
For en kunde søges en fagligt stærk og proaktiv leder til opstart og daglig drift af et nyt krisecenter - Annas Kvindehus i Odense
Funen 23/01/2019
Closed for applications
Public sector & PoliticalCare Sector

Forår 2019 åbnes ”Annas Kvindehus Odense”

For en kunde søges endnu en fagligt stærk og proaktiv leder til opstart og daglig drift af et kommende nyt krisecenter - Annas Kvindehus i Odense.

I første omgang søges der en leder af det nye krisecenter, men forventes snart søgt efter medarbejdere, så hold øje med kommende stillingsopslag til Annas Kvindehus i Odense. (Som kommende leder får du naturligvis ansvaret for at ansætte de nye medarbejdere)

Ledelsesrollen
Du vil indgå i et erfarent team, der siden 2010 har opbygget en mellemstor og professionelt drevet organisation indenfor den sociale sektor med pt. fem afdelinger i Københavnsområdet.

Vores udgangspunkt og ledelsesfilosofi er, at værdien skabes ”på gulvet” i samværet med kvinderne, de øvrige medarbejdere og de forskellige aktører der støtter op om kvindernes og deres børns behov.
Ledelsesrollen er derfor primært fokuseret på det nære og det daglige arbejde, de ”varme hænder” der leder ved eksemplets magt og udover ledelsesrollen derfor også bidrager på lige fod med de øvrige medarbejdere i kerneopgaven.

Mange af de øvrige administrative opgaver, økonomi, overenskomster, personalejura mv., der ikke direkte er værdiskabende for kvindehusets brugere og personale, bliver varetaget af administrationen. Formålet er, at ressourcerne bliver brugt der hvor værdien bliver skabt, i samværet med kvinderne, deres børn og de øvrige medarbejdere.

Som daglig leder i ”Annas Kvindehus Odense”, vil du referere til den administrerende direktør for organisationen.

Kvindehuset
Der etableres 12 døgnpladser med en forventet samlet social- og sundhedsfaglig medarbejderstab på 6 personer samt en række frivillige med relevant baggrund. Dertil kommer den bagvedliggende centrale ledelse og administration der støtter op om kerneområdet, som du får ansvaret for.

Ansvarsområder og arbejdsopgaver

Du vil få en central rolle i forbindelse med etableringen af det nye krisecenter. Du vil være eksperten på området og vil tegne centeret udadtil, men vil altid have support, hjælp og vejledning fra den bagvedliggende organisation.

I et tæt samarbejde med initiativgruppen, vil du i opstartsfasen skulle have særlig fokus på:

 • Etablering af et fagligt velfunderet kvindehus
 • Sikre at de fysiske rammer for kvindehuset matcher behovene og fremstå i tråd med standarder og værdigrundlag
 • Implementering og videreudvikling af værdier, arbejdsprocesser, metodeanvendelse mv. indenfor området

I opstartsfasen bliver din opgave at være med til at sammensætte et stærkt fagligt team i takt med at pladserne indfases, og deltage i alle de praktiske gøremål som følger med. Dette i tæt samarbejde med initiativgruppen.

Når huset er i normal drift, bliver du daglig leder med ”en finger på pulsen”. Du skal sikre at kvindehuset drives inden for rammerne af vores værdigrundlag. Du vil have et mindre lokalt økonomisk ansvar, men det overordnede økonomiske ansvar varetages af vores administration med hovedkontor i København, som ligeledes står til rådighed i forhold til praktiske, administrative og økonomiske opgaver. Dit fokus vil være på det nære og det daglige: personaleledelsen og kerneopgaven.

Dine primære arbejdsopgaver bliver at:

 • Drive synlig ledelse i relation til kvinderne og medarbejderne, hvilket bl.a. betyder, at du indimellem skal arbejde på tværs af normal arbejdstid
 • Varetage den daglige ledelse af personale og tilknyttede frivillige, herunder faglig sparring og udvikling af kvindehusets kvalitet, indsatser og ydelser med medarbejderne, ressourcestyring, arbejdsmiljø og trivsel
 • Sikre en velfungerende og korrekt visitation
 • Sikre en løbende kvalitetsudvikling af tilbuddet i henhold til Kvalitetsmodellen i Lov om Socialtilsyn, bl.a. baseret på et systematisk dokumentationsarbejde

Hvad forventer vi af dig

Vi forventer, at du er en dygtig personaleleder der er proaktiv i forhold til både kerneopgaven og den daglige drift af kvindehuset. Du har en ledelsesstil, som er involverende og lydhør men er samtidig tydelig.

Herudover lægger vi vægt på, at vores nye leder:

 • Har en social- eller sundhedsfaglig uddannelse som minimum på bachelorniveau, men gerne på kandidatniveau.
 • Har erfaring med ledelse af et socialt bosted under serviceloven, f.eks. fra et herberg eller krisecenter. Gerne erfaring som souschef, med et ønske om at tage karrieren til et nyt niveau.
 • Har et indgående kendskab til visitationsområdet
 • Er velformuleret i skrift og tale
 • Har erfaring med dokumentation/effektmålinger
 • Har en god IT- og økonomiforståelse
 • Har en indre ro og modenhed, som gør dig i stand til at reagere konstruktivt, når situationerne ind i mellem tilspidses
 • Har et godt overblik med en struktureret arbejdsform
 • Kan arbejde selvstændigt og ser en dyd i at være ansvarlig for ”eget hus”
 • Har potentiale til at blive områdeleder for flere kvindehuse i organisationen - på længere sigt

Det vil naturligvis være en fordel, hvis du har erfaring med etablering af et socialfagligt tilbud.

Vi tilbyder
En spændende mulighed for den rette person med et entreprenant drive. En rolle hvor du er eksperten og har stor indflydelse på alle de værdiskabende elementer af kvindehuset. Fra indretning over metode til planlægning og udførelse af det daglige arbejde.
Derudover bliver du del af et erfarent team der altid er til rådighed i forhold til sparring og support og som varetager mange af de bagvedliggende og ikke-værdiskabende opgaver, så du kan koncentrere dig om at hjælpe de kvinder og de børn der udgør hele kvindehusets eksistensgrundlag.

Er du interesseret?
Kan du i første omgang kontakte Partner Flemming Trap på 📞 2860 1296.

Ansøgning

Stillingen ønskes besat pr 1. april 2019 eller snarest derefter.

Ansøgningsfrist 01-03-2019

 

Apply now Closed for applications Already applied Already withdrawn Withdraw application finish application
Work address:
Galoche Alle 15, ,1.
4600 KØGE

FlemmingTrap.dk
Galoche Alle 15, ,1.
4600 KØGE
http://www.flemmingtrap.dk
Flemmingtrap.dk er en højt specialiseret juridisk, økonomisk, faglig samt ledelses- og organisationsudviklings- rådgivningsvirksomhed, målrettet private og offentlige bo- og behandlingstilbud godkendt efter Lov om Socialtilsyn.
Linkedin Facebook Twitter Send to a friend

Sign inPassword lost


Register here