Hvorfor går det galt med rekruttering?

Søren Brændsgaard

Søren Brændsgaard

Jeg har arbejdet med rekruttering i 10 år og er founder af ReQruiting.com. Prøv os gratis i dag, klik "Opret konto" herover.

Man kan aldrig være 100% sikker på en succes, og det gælder også i samarbejde med eksterne rekrutteringsvirksomheder. En rekrutteringsvirksomhed vil typisk have meget at bringe til bordet i form af erfaring, viden og ekspertise. Dette kan føre til bedre service over for klienter og kandidater, og gøre det nemmere at få fat i de bedste talenter til virksomheden.

I de fleste tilfælde vil et samarbejde med en rekrutteringsvirksomhed fungere godt og skabe de resultater, man er efter. Men desværre kan det også gå galt.

Undgå at det går galt

I samarbejdet med en ekstern rekrutteringsvirksomhed, er der flere steder, der kan gå galt. I visse tilfælde, kan samarbejdet starte perfekt, og problemerne vil derfor først udvikle sig og blive mærkbare senere. Men ofte kan de problematiske områder dog ses allerede tidligt i samarbejdet. Det er derfor vigtigt at komme problemerne i møde for at undgå, at samarbejdet fejler.

Hav ledelse og styring på plads

Selvom I outsourcer arbejde til rekrutteringsvirksomhed, betyder det ikke, at I kan give helt slip på området. Det er vigtigt, at denne forandring i virksomheden bliver styret. Alle er ikke altid lige åbne overfor forandring, og der skal derfor være en god kommunikation, der gør det klart, hvad der kommer til at blive ændret, og hvordan det kommer til at fungere.

Sørg for at have hyppig kontakt med rekrutteringsvirksomheden. Selvom det er en ekstern partner, skal den stadig behandles som en værdifuld del at teamet. Det er vigtigt, at både din eget team i virksomheden, samt dit nye team i rekrutteringsvirksomheden forstår, at rekrutteringspartneren er det nye ansigt udadtil, når det kommer til rekruttering. Det er dem, der repræsenterer virksomheden og som nye kandidater kommer til at møde først. De skal derfor have al den information og hjælp, som de har brug for.

Det er nødvendigt at sørge for, at jeres virksomheds interne processer passer med dem, som jeres rekrutteringspartner bruger. Det kræver regelmæssig feedback. Her er det vigtigt at se samarbejdet som værende gensidigt. Kritik og hjælp skal altså kunne komme fra begge sider. Sørg desuden for, at I har en intern tovholder, der har ansvaret for jeres side af samarbejdet.

Hvis man ikke sørger for at have styr på disse forandringer i rekrutteringen, kan der nemt opstå en modstand fra begge sider. Og det kommer hurtigt til at stå i vejen for at opnå succes med det nye samarbejde.

Definer et klart, fælles mål

Hvis man ikke sørger for at definere, hvad man ser som succes, kan det være enormt svært at opnå succes. Det er ekstremt vigtigt, at det nye samarbejde med den eksterne rekrutteringsvirksomhed startes med at redegøre for jeres forventninger og mål. Her gælder det om at være specifik.

De ønskede resultater skal kunne måles og have en tidsramme. Den eksterne partner skal kunne producere og fremvise et målbart resultat, der beviser, at samarbejdet er investeringen værd.

Redegør for fælles mål med et fokus på at undgå misforståelser, der kan lede til skuffelser. Har I for eksempel et mål om at nedsætte rekrutteringstiden på en ny stilling, skal det defineres, hvor meget tiden skal nedsættes, og hvor længe det må tage at opnå dette mål. Her er det nødvendigt, at I er enige om, hvilke målinger, I bruger, samt hvem der skal stå for at lave dem og hvor ofte. Hav alle detaljerne på plads og sørg desuden for at gøre det klart, hvordan tallene og resultaterne bliver målt, samt hvordan de rapporteres.

Hav tålmodighed

Nye investeringer tager typisk tid, før de begynder at have en effekt. En ekstern rekrutteringsvirksomhed vil højst sandsynligt kunne skabe resultater, der er bedre end jeres nuværende. I vil kunne få bedre kandidater på kortere tid og til en billigere pris. Men det kommer til at tage noget tid, før disse resultater kan måles.

Det er nødvendigt at starte det nye samarbejde op med en god portion tålmodighed. Sørg for at have en realistisk tidsramme på omkring 60 til 90 dage, før I forventer at se de besparelser og forbedringer, som I forventer. Hvis I forventer øjeblikkelige resultater, vil samarbejdet ikke blive en succes.

Tilmeld nyhedsbrev