Vi understøtter desværre ikke din Browser. Vær venlig at opdaterer til Internet Explorer 10 eller nyere.

 

Indledning

Driften af hjemmesiden håndteres af ReQruiting ApS, Galoche Allé 15, 4600 Køge, Danmark. Nedenunder er beskrevet ReQruitings betingerlser for brug af platformen, fortrolighedspolitik, spampolitik, IT og Sikkerhedspolitik.

 

Betingelser inklusiv betalingsbetingelser

Adgang til brug af ReQrutings platform forudsætter oprettelse af en kandidatprofil eller en virksomhedsprofil. En virksomhedsprofil skal have et lovligt registreret CVR nummer tilknyttet profilen. Nedenstående indeholder de juridiske vilkår og betingelser, som du accepterer når du anvender ReQruitings online services eller ReQruitings konsulent tjenester. I tillæg til det gratis og betalte abonnement aftale, gælder også ReQruitings sikkerheds-, marketings- og privatlivets hensigterserklæringer som findes efterfølgende.

En virksomhedsprofil er begrænset til de bestemte personer angivet i virksomhedens profil som primær kontaktperson eller bruger, herefter ”bruger” eller ”brugere”. Hvis du agerer på vegne af en anden person, som forretningsenhed, et selskab mv, godkender du, at du er bemyndiget til at acceptere denne gratis eller betalte abonnementsaftale. Den juridiske enhed i abonnementsaftalen er dig, dig selv eller den Virksomhed, du har angivet i firmaprofilen, herefter nævnt som "Kunden".

En Kandidatprofil er begrænset til privatpersonen selv, og giver kandidaten mulighed for at søge opslået stillinger, herefter nævnt som kandidat.

ReQruiting kan sende emails til både kandidater og kunder, så længe medlemmet ikke aktivt har afmeldt dette.

 

Ydelser

ReQruiting er en online rekrutterings løsning bestående af software udviklet af ReQruiting.

Tjenesten kan omfatte support eller konsulentydelses, der enten udbydes gratis, via abonnement eller gennem en separat aftale.

Tjenesten er en standard service og ReQruiting garanterer ikke, at de opfylder kundens særlige krav, eller at brugen af ​​tjenesten vil føre til konkrete resultat for kunden.

ReQruitings online rekrutterings service understøtter de mest almindelige browsere, i deres seneste versioner. ReQruitings online rekrutterings service bliver opdateret løbende til at understøtte nye browsere og nye versioner af eksisterende browsere, efterhånden som de bliver almindeligt tilgængelige i markedet.

 

Abonnementsvilkår for Kunder

Kunden gøres opmærksom på, at abonnementstjenester består af digital service, og du derfor ikke har ret til at afslutte dit abonnement inden udgangen af en abonnementsperiode, efter at du er begyndt at bruge tjenesten. Undtaget er det gratis abonnement, som kan opsiges med det samme.

Brugen af ReQruitings services er begrænset til de specifikke kunder, der er angivet i virksomhedens profil som primær kontaktperson eller bruger, og efterfølgende oprettet bruger eller brugere. Hver bruger får en unik et individuel brugernavn og adgangskode. Brugernavne og adgangskoder kan ikke overføres til en anden kunde / person uden accept af ReQruiting.

Betalings abonnementet træder i kraft når, kunden som er den primære kontakt beskrevet under virksomhedsprofilen vælger ydelsen og betaling er sket. Hvis abonnement ikke afsluttes inden udgangen af ​​en abonnementsperiode, vil abonnementet fortsætte i en ny abonnementsperiode, fortløbende, og betaling bliver automatisk krediteret fra kundens kreditkort-konto, der blev anvendt ved forrige måned betaling af abonnementet. Kunden godkender hermed sådan en automatisk betaling. Abonnementet fortsætter på samme vilkår i en ny abonnementsperiode, af samme længde som den foregående abonnementsperiode, medmindre den opsiges før slutningen af ​​den aktuelle abonnementsperiode af kunden. Dette kan ske ved at logge ind på sin profil og afmelde abonnement under kontoindstillingerne ellers kan den opsiges inden udløbet af den nuværende abonnementsperiode, via ReQruiting ved en e-mail til kunden.

En gratis konto / gratis abonnement afsluttes indtil den opsiges af brugeren eller af ReQruiting

Ophørte betalte abonnementer er automatisk nedgraderet til den begrænsede gratis abonnement tjeneste, derfra brug af tjenesten kan være fuldt afsluttet.

 

Betalingsvilkår for konsulentydelser

Platformen indeholder et betalingsmodul, der giver mulighed for online betaling eller via bankoverførelse af købte konsulentydelser. Betaling opkræves først efter konsulentydelsen er leveret. Betalingsbetingelserne er 8 dage netto, efter konsulentydelsen i platformen er markeret som leveret. Ved forsinket betaling opkræves et rykkergebyr, der p.t. er på 100,- kr.

Ved betaling med kreditkort tilføres et transaktionsgebyr afhængig af det anvendte kort. Prisen for konsulentydelsen vil til enhver tid fremgå af hjemmesiden. Kunden får automatisk genereret en faktura.

 

Betalingsvilkår for køb annoncer

Køb af annoncering sker altid via platformens betalingsmodul, der giver mulighed for online betaling. Der ydes ingen fortrydelsesret til Købet, efter jobannoncen er blevet publiseret i valgte annonce medier. 

Ved betaling med kreditkort tilføres et transaktionsgebyr afhængig af det anvendte kort. Prisen for jobannocen vil til enhver tid fremgå af hjemmesiden. Kunden får automatisk genereret en faktura.

 

Vilkår for kandidater

Kandidaten gøres opmærksom på ved oprettelse af kandidat profil. De informationer du giver ReQruiting adgang til, vil blive behandlet af ReQruiting. Vurderingen af dig som kandidat i forhold til en given stilling, behandles og videregives kun i henhold til aftale med dig. Dine data vil kun blive overført til andre lande udenfor EU, f.eks. USA, hvis det er relevant for processen.

ReQruiting opbevarer de oplysninger som du har afgivet i forbindelse med registrering af dit CV i CV-databasen. Du kan til enhver tid vælge at slette din profil ved at logge ind på din profil. ReQruiting vil kontakte dig efter 6 måneder og hvert andet år, i det tilfælde, at du ikke sletter profilen, og spørge om du stadig ønsker at være en del af ReQruitings CV Database.

Desuden skal kandidaten i forbindelse med registrering af dit CV og din profil i ReQruitings CV-database – er i overensstemmelse med nedenstående.

Det fremgår af Persondataloven, at der ikke må behandles oplysninger om racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold, oplysninger om helbredsmæssige og seksuelle forhold samt oplysninger om strafbare forhold eller væsentlige sociale problemer. ReQruiting beder dig derfor om ikke at videregive sådanne oplysninger blandt det som du overdrager til ReQruiting, enten i form af i de informationer du opgiver, ansøgninger, CV og/eller andre dokumenter.

 

Pris og betalinger

Alt priser er angivet med moms og andre afgifter. ReQruiting kan justere priserne på servicen til at træde i kraft fra en ny abonnementsperiode, med en skriftlig meddelelse til kunden minimum 30 dage før påbegyndelsen af ​​et nyt abonnements periode

 

Registrering

Kunden og kandidaten er forpligtet til at give fuldstændige og præcise oplysninger, når kunden og kandidaten opretter en virksomhed, kandidatprofil, primær kontakt eller bruger. ReQruiting skal notificeres med det samme om eventuelle ændringer i disse oplysninger.

Kunden og kandidaten skal sikre en sikker og fortrolig opbevaring af bruger og adgangskode for servicen. Hvis kunden eller kandidaten bliver opmærksom på, at brugernavn eller password bliver misbrugt, eller enhver anden uautoriseret brug og servicen finder sted, skal kunden informere ReQruiting herom med det samme.

Hvis ReQruiting har en sandsynlige årsag til at mistænke ethvert misbrug af ReQruiting online rekrutterings service, skal ReQruiting informere kunden og kandidaten træffe de nødvendige foranstaltninger, herunder nægtelse af adgang til tjenesten.

 

ReQruitings forpligtelser

Brug af tjenesten vil indebære, at ReQruiting vil behandle data, herunder personlige oplysninger, der tilhører kunden / Kandidaten. Derfor vil dette abonnement udgøre en Databehandling aftale mellem ReQruiting og kunden / Kandidaten, med ReQruiting som databehandler og kunden som den registeransvarlige.

ReQruiting opbevarer data på en sikker måde, og må ikke videregive sådanne oplysninger uden tilladelse fra kunden / Kandidaten. ReQruiting yder en sikker teknisk platform, der skal overvåges og vedligeholdes af en velrenommeret hosting leverandør, jf ReQruiting sikkerhed og privat politik.

ReQruiting bruger en tredjeparts cloud -platform til hosting. Udbyderen af cloud-platform er dermed en sub-data processor. Ved indgåelse af abonnementsaftalen, giver kunden ReQruiting myndighed til at indgå en sub-databehandling aftale på vegne af kunden med den som udbyder af cloud-platform, forudsat at sub-data processor opretholder et sikkerhedsniveau svarende til eller bedre end ReQruiting sikkerhed og privat politik. Kunden kan modtage mere information om sub-dataleverandør ved at kontakte ReQruiting.

ReQruiting kan ikke holdes ansvarlig for tab, direkte eller indirekte kan henføres til en systemfejl, medmindre dette er sket på forsætlig eller grov uagtsomhed fra ReQruiting. ReQruiting vedkender, at data / ansøgerne indsamles på vegne af kunden og den rettigheder til disse data tilhører kunden. Dog forbeholder ReQruiting, retten til at analysere kundernes og kandidaternes brug af tjenesten med henblik på at forbedre de tjenester, og tilbyde hjælp og rådgivning gennem e-mails eller via ReQruitings online rekrutterings service.

ReQruiting har sikret sig passende sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at data, behandles i ReQruitings og sub-data udbyder it-system, ikke ødelægges eller på anden måde misbrugt. ReQruiting tilstræber, at tjenesten drives så sikkert og stabilt som muligt i overensstemmelse med god it-praksis. Men ReQruiting kan ikke garantere fejlfri funktionalitet, herunder, at tjenesten er beskyttet mod hackerangreb eller anden uautoriseret adgang til de tjenester, dvs. i form af uautoriseret adgang til it-systemerne, hvor ReQruitings Service løsninger er baseret på. Når dette er sagt, ReQruiting har designe tjeneste i overensstemmelse med god, faglig praksis med henblik på at modstå hack angreb og enhver anden uautoriseret adgang, således at tjenesten er på alle tidspunkter operationelt og tilgængeligt for kunden eller ansøgere, og at specifikke transaktioner kan til enhver tid, eller enhver given tid kan udføres. ReQruiting kan lukke adgangen til tjenesten helt eller delvist, skylde sikkerheds- eller driftsmæssige årsager. Hvis rimeligt muligt, skal ReQruiting forud hertil give kunden / Kandidaten besked inden.

 

Kundes forpligtelser

Kunden er forpligtet ved brug af ReQruitings online services, at overholde de retningslinjer, som ReQruiting har beskrevet, herunder denne abonnementsaftale. Kunden må ikke forsøge at bryde ind i underliggende database til ReQruiting eller andre system ressourcer. Ligeledes må servicen ikke bruges på nogen måde, der kan siges at være til skade for ReQruiting eller en tredjepart, og derfor ikke må anvendes til formål, som for eksempel spamming.

Kunden garanterer ReQruiting at Kundens brug af tjenesten er lovlig i forbindelse med al gældende lovgivning i et land, hvor servicen anvendes, herunder at være i overensstemmelse med enhver marketings lov og enhver Data beskyttelses lov. Kunden er eneansvarlig for kandidaterne og tredjemand for ethvert krav som følge af kundens brug af service.

 

Kundens Intellektuelle ejendomsrettigheder (IP)

Kunden besidder alle rettigheder til dataene, herunder data på kundens ansatte, ansøgere eller kunden og enhver relateret information som er opstået i forbindelse med brug af servicen.

ReQruiting har alle rettigheder til tjenesten og dens enkelte dele, herunder navn, logo, programmering, databaser, design, grafik og tekster. Undtaget er hvis materialet oprindeligt hører til kunden. Dette gælder også for alt andet materiale givet til kunden

Kunden må ikke uden en skriftlig aftale med ReQruiting, bruge tjenesten eller andet materiale, som ReQruiting har rettighederne. Men kunden erhverver brugsretten til data, som følge af konsulentarbejde udført af ReQruiting på vegne af kunden. Kundens licens til service og andet materiale, som kunden erhverver brugsret eller ophavsret, er betinget af kundens betaling af vederlag aftalt. Hver af parterne skal holde den anden part skadesløs for tab opstået som følge af krav fra tredjemand om oplysninger, design, specifikationer, software, data og andre enheder, der leveres af den pågældende part krænker tredjemands rettigheder.

 

Skader

Parterne er erstatningsansvarlige efter de Generelle regler for dansklov. Men ReQruiting er ikke ansvarlig for indirekte tab af data. Således er ReQruiting ikke ansvarlig for tabt data på grundlag af analysen udarbejdet ved hjælp af ReQruitings services.

 

Force Majeure

Parterne er i intet tilfælde ansvarlig for skaderne, som disse forretningsbetingelser gælder, hvis manglende opfyldelse skyldes force majeure. Force Majeure forstås i denne situation som strejke, lockout, krigshandlinger, sygdomsepidemier, naturkatastrofer og brand, uden at parterne kontrollere og som parterne ved underskrivelsen af ​​aftalen, hverken kunne forudse, eller burde have undgået

 

Fortrolighed

Hver af parterne forpligter sig til at holde viden og forretningshemmeligheder, og kundeinformationer eller andre fortrolige oplysninger, fortroligt.

Tavshedspligten gælder ikke for oplysninger, som var offentlig tilgængelig på tidspunktet for aftalen eller hvis den anden part kan bevise, at den part, der modtager sådanne oplysninger allerede var bekendt med de oplysninger, når de modtager det, eller hvis de pågældende oplysninger ellers var offentlig lovligt til modtageren på dette tidspunkt i time.

Hver af parterne forpligter sig til for den anden part, at pålægge en lignende tavshedspligt om medarbejderne og underleverandører.

 

Breach

Ingen tilbagebetaling skal finde sted i tilfælde af opsigelse fra kundens side.  

Abonnementet kan annulleres øjeblikkeligt i tilfælde af materielle overtrædelse begået af den anden part, som ikke er blevet afhjulpet inden for udløber af et skriftligt varsel på tredive dage fra den misligholdende part. Materiale brud opstår, hvis:

A) Kunden anvender servicen i strid med deres formål.

B) Kunden ulovligt kopierer varemærker, software eller andre elementer, der tilhører ReQruiting

c) Kunden forbigår de forpligtelser i abonnementets betingelserne

d) Kunden giver uden samtykke fra ReQruiting tredjepart, som ikke er ansat af virksomheden, adgang til servicen.

I tilfælde af aflysning på grund af kundens væsentlige misligholdelse vil eventuelle forudbetalte beløb ikke refunderes. I tilfælde af aflysning på grund af væsentlig misligholdelse hos ReQruiting, eller hvis aftalen opsiges af ReQruiting eventuelle forudbetalinger vedrørende selve abonnementsperioden blive refunderet på pro rata basis.

Herudover er kunden ikke berettiget til nogen tilbagebetalinger i forbindelse med aflysning. Hvis kunden ønsker at gøre indsigelse mod en defekt i servicen, skal dette ske uden unødig forsinkelse og en senest en uge efter forekomst af defekten. ReQruiting kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl i Servicen, som kunden ikke har gjort indsigelse senest seks måneder efter servicen er leveret til kunden.

 

Marketing og Hjælp


ReQruiting sender dig lejlighedsvis forretningsmæssige og servicerelateret kommunikation, såsom fakturering, ændringer i vores tjenester eller politikker, en velkomst e-mail, når du registrerer dig. Du kan ikke fravælge at modtage disse meddelelser, da de er nødvendige for at tilbyde vores tjenester til dig. Dette kan ske før og efter ansættelsesprocessen og kan ske via mail og telefon.

 

Domstole og lov

Eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med dette abonnement, eller aftaler, hvor disse vilkår for abonnementer gælder, skal indbringes for domstolene, med Københavns Byret som første instans. Dansk lov er her gældende.

 


 

Fortrolighedspolitik

 

Denne fortrolighedspolitik forklarer, hvordan ReQruiting håndterer dine personlige oplysninger og data. Vi sætter pris på, at du stoler på os. Denne fortrolighedspolitik er gældende for alle produkter, serviceydelser og webydelser, som tilbydes af ReQruiting ApS

 

Hvis du er ansøger til en stilling

Rekrutteringen administreres af en primær kontakt fra det ansættende firma. ReQruiting er en platform for rekruttering og indsamler dine data, som du sender / Uploader til ophavsmand. Hvis du har spørgsmål om en rekruttering, skal du kontakte den primære kontakt direkte, da ReQruiting ikke er ansvarlig for rekrutteringen.

Vi sælger ikke dine data til tredjeparter. ReQruiting sælger eller videregiver ikke dine dataer til tredjeparter eller marketingfolk. ReQruiting fungerer blot som forvalter på vegne af ophavsmændene til rekrutteringen, som styrer dine data.

Alle data lagres på servere, der befinder sig i EU.

Information, som ReQruiting indsamler direkte fra dig

Registreringsinformation Du skal have en ReQruiting-konto, før du kan ansøge en stilling på ReQruiting. Når du registrerer dig til en konto, indsamler vi dit brugernavn, din adgangskode og din e-mailadresse, telefonnummer, adresse, kompetence- og virksomhedsregistrering.

CV og Dokumenter. Vi gemmer dine ansøgningsdata. Efter endt rekrutteringsforløb, sletter Virksomheden og ReQruiting dine oplysninger senest seks måneder efter rekrutteringsprocessen er slut.

Information om dig, som vi indsamler indirekte eller passivt, når du har udvekslinger med os

Brugsdata. Vi indsamler brugsdata om dig, når du har udvekslinger med vores tjenester. Dette kan omfatte hvilke websider du besøger, hvad du klikker på, hvornår du udførte disse handlinger, osv. Desuden, som de fleste websites i dag, gemmer vores webservere logfiler, der registrerer data hver gang en enhed tager adgang til de pågældende servere. Logfilerne indeholder data om arten af hver adgang, herunder oprindelige IP-adresser, internetudbydere, hvilke filer blev vist på vores site (f.eks. HTML-sider, grafik osv.), operativsystemversioner og tidsstempler.

Enhedsdata. Vi indsamler data fra enheden og det program, du bruger til at få adgang til vores tjenester, såsom IP-adresse, operativsystemversion, enhedstype, system og ydeevne, samt browsertype. Vi kan også udlede den geografiske placering ud fra din IP-adresse.

Henvisningsdata. Hvis du kommer til en ReQruiting-website fra en ekstern kilde (f.eks. et link på en anden website eller i en e-mail), registrerer vi oplysninger om kilden, der henviste dig til os.

Cookies. ReQruiting bruger cookies og lignende teknologier på vores websites. Cookies er små datafiler, som vi gemmer på den enhed, du bruger til at få adgang til vores tjenester, så vi kan genkende tilbagevendende brugere. Hver cookie udløber efter et bestemt stykke tid, afhængigt af hvad vi bruger den til.

Google Analytics. Udover ovenstående har vi på vores websites og i andre tjenester implementeret visse Google Analytics-funktioner, der understøtter visning af reklamer, herunder re-targeting.

Hvorfor indsamler vi data?

Generelt bruger vi de oplysninger, vi indsamler fra dig i forbindelse med at forbedre Servicen. Vi udfører internt statistiske og andre analyser af oplysninger, som vi indsamler til at analysere og måle brugeradfærd og tendenser, for at forstå, hvordan ReQruitings servicer for at overvåge, fejlfinde og forbedre vores service, herunder for at hjælpe os med at vurdere eller udvikle nye funktioner. ReQruiting bruger dine oplysninger til interne formål, som er designet til at holde vores service sikre og operationel, såsom fejlfinding og afprøvning, og til serviceforbedring, marketing, forskning og udviklingsformål.

  • For at håndhæve vores brugsbetingelser.
  • For at forhindre eventuelle ulovlige aktiviteter.
  • For at screene for og forebygge uønsket eller upassende aktivitet.
  • For at oprette nye tjenester, funktioner eller indhold.
  • For at gøre oprettelse af konto og login-proces nemmere.
  • For at kontakte dig vedrørende din service eller konto.
  • For at reagere på juridiske anmodninger og forebygge skade.

 

Dine rettigheder til dine oplysninger?

Du kan Opdatere og annullere dine kontooplysninger. Du kan opdatere din registrering og ændre kontooplysninger på din egen siden. Oplysningerne opdateres med det samme. Hvis du sletter din konto, vil det medføre, at alle dataerne på kontoen bliver slettet fra vores systemer permanent inden for en rimelig tidsperiode.

 

Hvis du starter en rekruttering

Dataene på kandidaterne ejes af dig. Ikke kun det, men ReQruiting behandler dine Rekruttering, som om de var private. Vi beskytter Kandidaternes data. Læs vores sikkerhedspolitik for at få flere oplysninger.

 


 

IT - Sikkerheds politik

 

Denne Sikkerhedspolitik har til formål at skabe gennemsigtighed i forhold til vores sikkerhedsinfrastruktur og -procedurer som en hjælp til at forsikre dig om, at dine data beskyttes på hensigtsmæssig vis.

 

Brugersikkerhed

Fortrolighed: Vi har en omfattende fortrolighedspolitik, der giver et meget detaljeret overblik over, hvordan vi håndterer vores data, herunder hvordan vi bruger dine data, hvem vi deler dem med, og hvor længe vi gemmer dem.

Opbevaring af data: Alle ReQruitings brugerdata, Befinder sig i EU og gemt på veletableret datacentre. Disse datacentre omfatter alle de nødvendige fysiske sikkerhedsmæssige kontrolfunktioner, som du ville forvente i et datacenter nu om stunder.

Tilgængelighed Servere har redundante interne og eksterne strømforsyninger. Løbende overvågning af oppetid

Hyppighed af backup: Backups forekommer dagligt mange helt forskellige geografiske steder.

Netværkssikkerhed. Systemfunktionalitet og designændringer verificeres i et isoleret testmiljø (“sandbox”) og udsættes for funktionelle og sikkerhedsmæssige test før implementering i aktive produktionssystemer. Firewalls begrænser adgang.

Serviceleverandører: Vi screener vores serviceleverandører og forpligter dem kontraktligt med passende fortroligheds- og sikkerhedsforpligtelser, hvis de håndterer brugerdata.

Implementering: Vi implementerer kode med hævne mellemrum, hvilket giver os evnen til at reagere hurtigt, såfremt der bliver opdaget en fejl eller sikkerhedsrisiko i vores kode.

 

Dit ansvarsområder

Dine datas sikkerhed afhænger også af, at du sørger for at opretholde sikkerheden for din konto ved at bruge tilstrækkeligt komplicerede adgangskoder og gemme dem på sikker vis. Du bør også sikre, at du har tilstrækkelig sikkerhed på dine egne systemer

 

Håndtering af brud på sikkerheden

På trods af vores bedste bestræbelser er ingen metoder til transmission over internettet og ingen metoder til elektronisk lagring helt sikre. ReQruiting kan ikke garantere fuldstændig sikkerhed. Hvis ReQruiting finder et brud på sikkerheden, vil vi underrette de påvirkede brugere om dette, så de kan handle på passende vis for at beskytte deres data. Vores procedurer for underretning ved brud er i overensstemmelse med vores forpligtelser under forskellige stats- og føderale love og regler, såvel som alle regler og standarder for branchen, som vi overholder. Procedurerne for underretning i tilfælde af brud omfatter e-mailbeskeder eller offentliggørelse af en meddelelse på vores website.

Har du oplevet brud eller ønsker mere information, kan du kontakte IT sikkerhedsansvarlig på info@ReQruiting.com.

 


 

Spam politik

 

Brugen af ReQrutings websted og serviceydelser er omfattet af denne politik. Hvis du på noget tidspunkt overtræder disse politikker, som er fastlagt af ene og alene af ReQruiting ApS, kan vi advare dig eller suspendere eller opsige din konto. Bemærk venligst, at vi i overensstemmelse med ReQruitings Brugsbetingelser til enhver tid kan ændre denne politik. Det er dit ansvar at holde dig opdateret med og overholde denne politik

ReQruiting har en nul-tolerance-politik over for spam. Det betyder, at alle kandidater skal have accepteret at modtage meddelelser fra afsenderen, dvs. dig / Kunden. Abonnentkonti, der sender uopfordrede e-mail-meddelelser, kan blive opsagt.

Du / Kunden er ansvarlig for at sørge for, at de e-mail-meddelelser, du sender i forbindelse med dine rekruttering, ikke forårsager klager om uønsket post eller øger frastødsraten udover branchestandarden. Hvis ReQruiting fastslår, at dit niveau for klager om uønsket post eller frastødsrate er højere end branchestandarden, har ReQruiting efter eget skøn retten til at suspendere eller standse din brug af deres websted og service.

 

E-mail Begrænsninger

Kunden / Du kan kun bruge ReQruiting til at sende e-mails til kandidater, som har givet dig tilladelse til at sende dem mails. Hvis du ikke har bevis for, at hver enkelt kandidat på din har tilmeldt sig modtagelse af dine e-mails, skal du ikke importere dem i ReQruiting.

E-mails, som du sender via ReQruiting, skal have en gyldig svar-til-e-mail-adresse, som ejes eller styres af dig.

Kunden / Du må ikke bruge en kandidat e-mails til at sende nogen kommercielle elektroniske meddelelser til nogen modtager, som har afmeldt sig, ophævet sit abonnement eller på anden måde frasagt sig modtagelsen af sådanne meddelelser enten fra dig eller andre, som måtte have bemyndiget dig til at handle på deres vegne.

Kunden / Du må ikke bruge ReQruiting til at sende e-mails med vildledende emnelinjer eller falske eller misvisende overskrifter.

 

Rapporter spam

Hvis du får mistanke om, at ReQruiting har været brugt til udsendelse af spam, bedes du omgående kontakte os på info@reQruiting.com Vi vil så undersøge sagen.